Screening forløb

Formålet med forløbet er at hjælpe sagsbehandlerne med, at få afklaret de sager hvor der kan være tvivl om, hvorvidt borgeren kan høre ind under 225 - timers reglen.

Målgruppen er borgere som modtager kontanthjælp og som har andre problemer end ledighed.

De kan være udfordret psykisk, fysisk eller socialt. Ligeledes kan det være borgere der har et misbrug. Det være sig med alkohol og – eller euforiserende rusmidler.

Tilbuddet vil blive afsluttet med en udførlig beskrivelse fra konsulenten til sagsbehandleren.

Kontaktoplysninger

  • MV-Karriere
  • Skellet 1, 4700 Næstved
  • Telefon: +45 40 35 16 76
  • Email: mm@mv-k.dk
 

MV-Karriere

Mentoropgaver

Afklaringsforløb