MV-Karriere

Hvem er vi?

MV-Karriere er en lille, dedikeret virksomhed på Sydsjælland, som beskæftiger sig med ledige borgere, der har andre problemer end ledighed.

Vi har et tæt samarbejde med jobcenterets sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner. Det kan f.eks. være læge, sygehus, psykiatri, børn- og ungeafdelingen og andre afdelinger i kommunen.

Vi arbejder mod, i samarbejde med den enkelte borger, at udvikle deres ressourcer, så de kan indtræde/genindtræde på arbejdsmarkedet.

Ligeledes støtter vi borgeren i at overkomme praktiske hindringer eller sociale og sundhedsmæssige barrierer på vejen mod en uddannelse eller job.

Vi hjælper bl.a. borgere med at:

► få overblik over økonomi
Får evt. lavet en budgetplan, kontakt til banker og andre eventuelle kreditorer, for at få et samlet overblik på en eventuelt gæld. Plan for en afvikling, af en eventuelt gæld.

► komme op om morgenen
Det kan være ved en telefon opringning, eller personlig fremmøde.

► tage med til læge, psykolog, osv.
Støtte borgeren ved bl.a. besøg hos lægen eller hos en Psykolog. Det kan også være i forbindelse med et læge samarbejde bl.a. omkring misbrug hash osv. i forhold til fastholdelse af forløbet.

► få styr på den private front (bl.a. planlægge sin hverdags gøremål)
Hjælpe og støtte med at få struktur i hjemmet, hvis det roder meget og man ikke kan overskue at komme i gang.
Får sat de daglige gøremål i system, evt. ved hjælp af en kalender med de daglige og fremad rettet gøremål.

► få opbygget et netværk
Det kan være i forbindelse med idræt, forskellige foreninger osv. Problemer omkring børnepasning, man skal have hjælp til at løse for at kunne komme på arbejdsmarkedet.

► deltage i diverse møder
Deltage i møde for at hjælpe og støtte borgeren i de aftaler der bliver indgået. Kommunen, arbejdsgiver, læge, uddannelsessteder, osv.

► ændre en uhensigtsmæssigt døgnrytme
Ofte har disse kandidater lavet om på dag og nat, af forskellige grunde. De har derfor svært ved at kunne passe noget om dagen.

► fastholde et forløb
Løbende kontakt til borgeren, arbejdsgiver, kommunen, uddannelsesstedet, læge, psykolog osv. Hjemmebesøg ved sygdom, udeblivelse.

 

Kontaktoplysninger

  • MV-Karriere
  • Skellet 1, 4700 Næstved
  • Telefon: +45 40 35 16 76
  • Email: mm@mv-k.dk
 

MV-Karriere

Mentoropgaver

Afklaringsforløb